СТУДЕНТАМ


ВІДРОБІТКИ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ НА КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ПРОВОДЯТЬСЯ:

КОЖНА СЕРЕДА  16.30-18.00 ГОД

КОЖНА СУБОТА 8.30-14.00 ГОД.

ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАПИСОМ У ЛАБОРАНТА КАФЕДРИ (МАКСИМУМ 25 СТУДЕНТІВ)


Р О З К Л А Д

занять для студентів 2, 3 курсів стоматологічного факультету з терапевтичної стоматології

на осінній семестр 2019-2020 навчального року

 І тиждень  

№ п/п

Прізвище та ініціали

 Місце проведення

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Табачнюк Н.В.

вул. Марка Вовчка, 2

9 

6

5 

 

 


 

 

5 

2


6

1

  

 

2

Кільмухаме

това Ю.Х.

вул. Марка Вовчка, 2

 4

ін

 1

7 

ін 

 

 

 

1


 

 

4 

 

 

3 

 

3

Абрамчук І.І.

вул. Марка Вовчка, 2

6

1  

 

 

 

1 

3

 

4

Токар О.М.

вул. Марка Вовчка, 27


8


А- 2 курс іноземці А - 2 курс А - II курс (ОКР)
А - 3 курс

ІІ тиждень

№ п/п

 

Прізвище та ініціали


Місце проведення

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

Пятниця

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Табачнюк Н.В.

вул. Марка Вовчка, 2

 


2

9 

 6

 


 

 


3

 5


5

9/л 

 

1 

4

 

2

Кільмухаме

това Ю.Х.

вул. Марка Вовчка, 2

 8

 3

5


 

7 

3 

ін

 

 

4

ін 


 8

7 

 

 

3

Абрамчук І.І.

вул. Марка Вовчка, 2

 

5

8

 

2

4

 

 

3

1 


5

 

 


4

 

4

 Токар О.М.

вул. Марка Вовчка,2

8 


 

 

 


 

 


7

 

 

 


 

 

8

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


А- 2 курс іноземці А - 2 курс А - II курс (ОКР)
А - 3 курс

РОЗКЛАД

циклових занять на кафедрі терапевтичної стоматології

для студентів 4 курсу стоматологічного факультету

осінній семестр 2019-2020 н.р.  

  

02.09 - 12.09.19 р.

13.09 - 25.09.19 р.

1 група

Токар О.М.

Ватаманюк Н.В.

2 група

Токар О.М.

Ватаманюк Н.В.

 

 

26.09. - 08.10.19 р.

09.10. - 22.10.19 р.

3 група

Токар О.М.

Ватаманюк Н.В.

4 група

Токар О.М.

Ватаманюк Н.В.

 

 

23.10.- 04.11.19 р.

05.11. - 15.11.19 р.

5 група

Токар О.М.

Ватаманюк Н.В.

6 група

Токар О.М.

Ватаманюк Н.В.

 

 

18.11. - 28.11.19 р.

29.11.-11.12.19 р. 

7 група

Токар О.М.

Ватаманюк Н.В.

8 група

Токар О.М. 

Ватаманюк Н.В. 

 

РОЗКЛАД

циклових занять на кафедрі терапевтичної стоматології

для студентів 5 курсу стоматологічного факультету

осінній семестр 2019-2020 н.р. 

02.09. - 20.09.19 р.

1 група**

Ас. Іваніцька О.В.

23.09. - 11.10.19 р.

2 група*

Ас. Ішков М.О.

15.10. - 04.11.19 р.

3 група*

Ас. Ішков М.О.

15.10. - 04.11.19 р.

4 група**

Ас. Іваніцька О.В.

05.11. - 25.11.19 р.

6 група**

Ас. Іваніцька О.В.

   08.11. - 06.12.19 р.

5 група*

Ас. Ішков М.О.

   09.12. – 27.12.19 р.

група**

Ас. Іваніцька О.В.


Бази: **вул. Заньковецької 10, *пр. Незалежності 58       

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

ІЗ ПРОПЕДЕВТИКИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Модуль 1

з/п

Тема

К-сть

годин

1

Вихідний контроль рівня знань. Терапевтична стоматологія, як основна стоматологічна дисципліна, розділи. Внесок вчених України в ії розвиток, цілі та задачі пропедевтичного курсу.

2

2

Будова зуба: топографія тканин і утворень зуба. Гістологія емалі.

2

3

Будова зуба: топографія та гістологія цементу та дентину.

2

4

Будова пульпи та періодонту. Вікові зміни в них. Поняття пародонту, його функції.

2

5

Слина, ротова рідина: склад, властивості, функції.

2

6

Зубні формули. Ознаки зубів. Клініко-анатомічні особливості різців верхньої та нижньої щелепи.

2

7

Клініко-анатомічні особливості іклів та  премолярів верхньої та нижньої щелепи.

2

8

Клініко-анатомічні особливості молярів  верхньої та нижньої щелепи.

2

9

Контроль засвоєння змістового модуля №1.

2

10

Організація та обладнання стоматологічного кабінету. Види бормашин. Техніка безпеки роботи. Стоматологічний інструментарій, його призначення. Професійні захворювання лікаря-стоматолога, їх профілактика.

Поняття ергономіки в стоматології.

2

11

Особливості препарування каріозних порожнин    1 та 5 класу за Блеком.

2

12

Особливості препарування каріозних порожнин    2 класу за Блеком.

2

13

Особливості препарування каріозних порожнин    3 класу за Блеком.

2

14

Особливості препарування каріозних порожнин    4 класу за Блеком. Особливості препарування атипово розташованих каріозних порожнин.

2

15

Контроль засвоєння змістового модуля №2.

2

16

Пломбувальні матеріали. Класифікація. Вимоги до них. Матеріали для тимчасової пломби та герметичної пов’язки. Лікувальна прокладка: групи, склад, властивості, показання до застосування, методика накладання.

2

17

Стоматологічні цементи, їх класифікація. Цинк-фосфатний цемент: склад, позитивні та негативні якості, показання та правила застосування. Силікатні та силіко-фосфатні цементи: склад, властивості, позитивні та негативні якості, показання та методика застосування.

2

18

 

 

Ізолююча прокладка:види мета та особливості. Накладання в каріозні порожнини різних класів.

2

 

19

Склоіномерні цементи. Склад, властивості, позитивні та негативні якості, показання до застосування. Поняття контактного пункту, значення його порушення в патології пародонту. Стоматологічні аксесуари для його відновлення. Шліфування та полірування пломб: інструменти, засоби, методика.

2

20

Срібна та мідна амальгами: склад, позитивні та негативні якості, показання та правила застосування.Особливості шліфування та полірування пломби.

2

21

Механізм адгезії різних пломбувальних матеріалів до тканин зуба. Адгезивні системи: склад, принцип взаємодії з тканинами зуба,техніка застосування. Кислотне травлення, кондиціювання, мета, техніка, помилки та ускладнення.

2

22

Композиційні матеріали: класифікація, склад. Композиційні матеріали хімічного пособу твердіння: позитивна та негативна якості, показання до використання, методика застосування.

2

23

Композиційні матеріали фотополімерного способу твердіння: види, склад, властивості. Фотополімеризатори: призначення, фізико-технічна характеристика. Техніка безпеки роботи з ними.

2

24

Пломбування каріозних порожнин І-V класу за Блеком. Обгрунтування вибору пломбувальних матеріалів.

2

25

Контроль засвоєння змістового модулю № 3.

2

26

Ендодонтія-її задачі та цілі. Ендодонтичний інструментарій: класифікація, різновидність, призначення, правила застосування.  Стандарти ISO.

 

2

27

Видалення пломби,трепанація порожнини зубу,накладання девіталізуючих речовин. Герметична та рихла пов’язка. Етапи їх накладання. Помилки та ускладнення.

 

2

28

Ампутація, екстирпація пульпи, видалення її розпаду: інструментарій, послідовність, особливості кожної маніпуляції, ускладнення. Медикаментозна обробка кореневих каналів: інструменти,лікарські засоби. Помилки та ускладнення.

2

29

Механічна обробка кореневих каналів. Сучасні методики розширення: ”Step-back”,”Crown-down”. Медикаментозні засоби для хімічного розширення кореневих каналів. Підготовка каналів для пломбування.

2

30

Твердіючи пломбувальні матеріали (силери) для кореневих каналів: групи, склад, позитивні та негативні якості, показання до застосування. Методика пломбування кореневих каналів.

2

31

Тверді матеріали (філери) для пломбування кореневих каналів. Їх різновиди, позитивні та негативні аспекти. Сучасні технології, їх загальна характеристика.

2

32

Особливості ендодонтичного втручання при інструментально-недоступних кореневих каналах. Муміфікація та імпрегнація. Задачі та цілі. Речовини для  їх проведення. Депофорез. Помилки та ускладнення.

 

2

33

Особливості препарування та пломбування зруйнованих вітальних та депульпованих зубів . Парапульпарні та внутрішньоканальні штифтові конструкції. Їх види,значення при відновленні анатомічної форми та функції зубу.

 

2

34

Контроль засвоєння змістового модуля №4

2

35

Підсумковий модульний контроль 1.

2

 

Разом годин

70

 

 ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИДІЛЕНІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

З ПРОПЕДЕВТИКИ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ (МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ)

  1. Медична етика та деонтологія. Ятрогенні захворювання. Професійні захворювання лікаря стоматолога терапевта.
  2. Допоміжне стоматологічне обладнання, прилади, апарати.
  3. Особливості емалево-дентинного з’єднання. Особливості емалево-цементного з’єднання.
  4. Хімічний склад твердих тканин зуба, фізичні властивості. Функції.
  5. Етапи мінералізації, розчинність емалі.
  6. Будова і функція слизової оболонки в різних відділах порожнини рота.
  7. Оперативна техніка препарування каріозних порожнини.Методика забезпечення сухості операційного поля (кофердам). Помилки та ускладнення при препаруванні твердих тканин зуба.
  8. Step-back техніка, crown-down техніка обробки та розширення кореневих каналів. Техніка пломбування кореневих каналів методами центрального штифта, холодної латеральної конденсації гутаперчі та ін. Ускладнення при ендодонтичному лікуванні i пломбуванні кореневих каналів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

3 курс

п/п

Теми

Кількість годин

 

Модуль 1:«Обстеження стоматологічного хворого та захворювання твердих тканин зуба»

 

 

 

Змістовий модуль №1

Обстеження стоматологічного хворого з одонтопатологією».

 

 

1

Організація стоматологічної допомоги на Україні. Структура стоматологічної поліклі­ніки та її терапевтичного відділення. Задачі терапевтичної стоматології, взаємозв'язок з загальними клінічними та стоматологічними дисциплінами. Техніка безпеки. Етика та де­онтологія в стоматології.

2

2

Схема обстеження стоматологічного хворого. Суб'єктивне обстеження: скарги, анамнез захворювання та життя. Характе­ристика больового синдрому при різних одонтологічних захворюваннях. Лікарська допомога при невідкладних станах.

2

3

Клінічні методи обстеження, їх значення для діагностики захворювань порожнини ро­та: огляд (зовнішній, обличчя, переддвер'я. Власне порожнини рота, зубних рядів).

2

4

Допоміжні методи обстеження хворого: термодіагностика, ЕОД, карієс-маркування: методика проведення, інтерпретація результатів. Рентгендіагностика. Діагностичні тести: з анестезією та на препарування.

2

5

Лабораторні методи обстежен­ня. Інтерпретація результатів.

2

6

Медична документація терапевтичного прийому: правила заповнення, виписка направлень, тощо. Медична карта стоматологічного хворого (ф.043 У) – медичний, науковий та юридичний документ.

2

7

Зубні відкладення, їх види. Механізм утворення. Структура, фізичні властивості, хімічний склад, мікрофлора. Способи видалення зубних відкладень.

2

8

Контроль засвоєння змістового модуля №1.

2

 

Змістовий модуль №2

Карієс та некаріозні ураження зубів.

 

9

Некаріозні ураження зубів. Класифікація за Патрикєєвим. Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виника­ють до прорізування зубів: гіпо-, гіперпла­зія, ендемічний флюороз. Класифікація Ніколішина А. К.

2

10

Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають  після прорізування зубів: травматичні, хімічні, променеві ураження, комп’ютерний некроз, гіперестезія. Ерозія емалі, клиноподібний дефект.

2

11

Карієс зуба. Визначення поняття. Статистичні показники карієсу зуба. Класифікація карієсу зуба. Етіологія і патогенез карієсу зубів.

2

12

Знеболення під час лікування карієсу, методи, засоби, показання до використання.

2

13

Гострий і хронічний карієс в стадії плями. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування. Ремінералізуюча терапія: групи препаратів, властивості, особливості використання.

2

14

Гострий і хронічний поверхневий карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

2

15.

Гострий і хронічний середній карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування.

2

16.

Гострий глибокий карієс. Патоморфологія, клініка, діагностика, диференціальна діагностика. Односеансний та двосеансний методи лікування гострого глибокого карієсу. Лікувальні пасти: групи, властивості, методики використання.

2

17.

Хронічний глибокий карієс: патоморфологія, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

2

18.

Квітучий карієс: причини розвитку, патоморфологія, клініка, діагностика. Лікування множинного карієсу: загальне та місцеве. Лікувальні речовини: групи, дозування, способи використання.

2

19.

Вторинний карієс депульпованих та недепульпованих зубів: причина, клініка, діагностика, диф. діагностика. Лікування, профілактика.

2

20.

 

 

Профілактика карієсу. Значення індивідуальної та суспільної профілактики. Засоби профілактики. Організація профілактики карієсу зубів вагітних, призовників, робітників окремих виробництв. Оцінка ефективності.

2

21.

Помилки та ускладнення в діагностиці та лікуванні карієсу.

2

22.

Використання фізичних методів для лікування і профілактики карієсу та некаріозних уражень зубів.

2

  23.

Написання розширеної картки амбулаторного хворого на різні форми карієсу та некаріозних уражень. Тестовий контроль.

2

  24.

Контроль засвоєння змістового модуля №2

2

 25-   26

Підсумковий модульний контроль 1.

4

 

Модуль 2: Захворювання ендодонта

 

 

Змістовий модуль №3

Пульпіт.

 

27.

Пульпіт. Етіологія, патогенез, класифікація (Є.М. Гофунг, КМІ (1964), МКХ-10), їх позитивні сторони та недоліки.

2

 

28.

Гострий травматичний пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика.

2

29.

Гіперемія пульпи: патоморфологія, клініка, діагностика, диф. діагностика.

2

30.

Гострий частковий пульпіт: патоморфологія, клініка, діагностика, диф. діагностика.

2

31.

Гострий загальний пульпіт: етіологія, патоморфологія, клініка, діагностика.

2

32.

 

Гострий гнійний пульпіт: етіологія, патоморфологія, клініка, діагностика.

2

33.

Хронічний простий пульпіт: етіологія, патоморфологія, клініка, діагностика.

2

34.

Хронічний гіпертрофічний пульпіт: етіологія, патоморфологія, клініка, діагностика.

2

35.

Хронічний гангренозний пульпіт: етіологія, патоморфологія, клініка, діагностика. Некроз і атрофія пульпи.

2

36.

Конкрементозний та кореневий пульпіт: етіо­логія, патоморфологія, клініка, діагностика.

2

37.

Загострення хронічного пульпіту: етіологія, патоморфологія, клініка, діагностика.

2

38.

Методи і засоби знеболення при пульпіті. Лікарські речовини і способи їх використання. Премедикація.

2

39.

Методи лікування пульпіту. Обгрунтуван­ня вибору методу лікування пульпіту в залежності від форми, перебігу та загального стану організму. Метод збереження пульпи (біологічний): показання до використання. Методика лікування.

2

40.

Вітальний ампутаційний метод лікування пульпітів: показання, методика, лікарські речовини. Вітальний екстирпаційний метод лікування пульпітів: показання, методика, лікарські речовини. Ефективність метода, можливі ускладнення.

2

41.

Девіталізація пульпи: показання до використання, методика проведення, лікарські речовини. Девітальний ампутаційний та комбінований методи лікування пульпіту. Показання до використання. Методика проведення: етапи, лікарські речовини. Недоліки та можливі ускладнення. Девітальна екстирпація пульпи. Показання, етапи лікування, сучасні технології. Можливі ускладнення та їх усунення. Ефективність метода.

2

42.

Сілери для пломбування кореневих каналів при пульпіті: групи, властивості, показання до застосування, методика пломбування. Філери: види та властивості. Способи пломбування кореневих каналів при лікуванні пульпіту методом центрального штифта, вертикальної конденсації гутаперчі, холодної і теплої латеральної конденсації гутаперчі.

2

43.

Філери: види та властивості. Способи пломбування кореневих каналів при лікуванні пульпіту методом центрального штифта, вертикальної конденсації гутаперчі, холодної і теплої латеральної конденсації гутаперчі. Помилки та ускладнення.

2

44.

Написання розширеної картки амбулаторного хворого на різні форми пульпіту

2

45.

Контроль засвоєння змістового модуля 3 

2

 

Змістовий модуль №4

Періодонтит

 

46.

Періодонтит: етіологія, патогенез, класи­фікація (І.Г. Лукомськогого, М.А. Грошикова, С.А Вайндруха, МКХ-10). Патологічна анатомія гострих та хронічних періодонтитів.

2

47.

Гострий медикаментозний та травмати­чний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика.

2

48.

Гострий серозний та гнійний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика.

2

49.

Хронічний фіброзний верхівковий періодонтит: етіологія, клініка, діагностика.

2

50.

Хронічний гранулюючий та гранулематозний верхівковий періодонтит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика.

2

51.

Загострення хронічного верхівкового періодонтиту: етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Ускладнення періодонтиту періоститом.

2

52.

Рентгендіагностика періодонтитів. Поняття остеосклерозу, деструкції, деформації, гіперцементозу та ін.

2

53.

Лікування гострого серозного, гнійного, медикаментозного та травматичного верхівкового періодонтиту інфекційного походження. Невідкладна допомога. Послі­довність та особливості етапів лікування. Антидотна терапія. Сучасні технології та інструменти для обробки кореневих каналів. Особливості пломбування.

2

54.

Лікування хронічного верхівкового періодонтиту однокореневих та багатокореневих зубів. Принцип лікування. Методи впливу на заапікальне вогнище інфекції. Послідовність та особливості етапів лікування. Ефективність лікування. Показання та лікування верхівкового періодонтиту в скорочені терміни.

2

55.

Використання фізичних методів в комплексній терапії пульпіту та періодонтиту. Методики. Апаратура.

2

56.

Написання розширеної картки амбулаторного хворого на різні форми періодонтиту.

2

57.

Помилки в діагностиці та лікуванні періодо­нтиту. Причини, способи усунення та профілактики.

2

58.

Контроль засвоєння змістового модуля № 4

2

59-60

Підсумковий модульний контроль 2.

Підсумки практичних навичок.

4

 

Всього

1204 курс

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

 

№ з/п

Тема

К-сть годин

1.

Знайомство з клінікою терапевтичної стоматології, її обладнанням. Техніка безпеки.

2

2.

Пародонт. Визначення поняття. Анатомія, гістологія, фізіологія пародонта, захисні механізми.

2

3.

Захворювання пародонта. Термінологія, класифікації захворювань пародонта.

2

4.

Класифікація М.Ф.Данилевського. Класифікація хвороб пародонта МКХ-10. Позитивні якості та недоліки.

2

5.

Особливості клінічного обстеження хворих з патологією тканин пародонта. Основні клінічні методи.

2

6.

Спеціальні клінічні методи діагностики захворювань пародонту. Індексна оцінка стану тканин пародонта: гігієнічні індекси – Федорова-Володкіної та Green-Vermillion, гінгівальні індекси – проба Шиллера-Писарєва, індекс гінгівіту Silness-Loe, індекс РМА (в модифікації Parma).

2

7.

Спеціальні клінічні методи діагностики захворювань пародонту. Індексна оцінка стану тканин пародонта: пародонтальні індекси – індекс ПІ (за Russel), індекс СРІТN, індекс КПІ (за П.А. Леусом).

2

8.

Функціональні методи діагностики хворих з патологією тканин пародонта (стоматоскопія, капіляроскопія, проба
В.І. Кулаженко, реопародонтографія).

2

9.

R-діагностика хворих з патологією тканин пародонта.

2

10.

Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. Клінічні та біохімічні аналізи крові та сечі.

2

11.

Лабораторні методи обстеження хворих з патологією тканин пародонта. Цитологічні (змив за М.А. Ясиновським), морфологічні, мікробіологічні, імунологічні методи діагностики.

2

12.

Помилки та ускладнення в діагностиці хворих з патологією тканин пародонта.

2

13.

Підсумкове заняття

2

14.

Етіологія, патогенез запальних захворювань пародонта
Вклад вітчизняних вчених. (Є.В. Удовицька, Г.М. Вишняк, М.Ф.Данилевський, П.Т. Максименко, І.С. Мащенко,
Г.Ф. Білоклицька та ін.).

2

 

15.

Папіліт. Класифікація, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

 

16.

Гінгівіт. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика катарального гінгівіта.

2

 

17.

Гіпертрофічний гінгівіт. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

 

18.

Виразково-некротичний гінгівіт. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

 

19.

Локалізований пародонтит. Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

 

20.

Підсумкове заняття

2

 

21.

Етіологія і патогенез дистрофічно-запальних захворювань пародонта. Роль місцевих та загальних факторів. Механізм утворення ясенних і пародонтальних кишень.

2

 

22.

Генералізований пародонтит. Загальні ознаки захворювання. Клініка, діагностика.

2

 

23.

Генералізований пародонтит. Роль спеціальних методів діагностики (індексна оцінка стану пародонта, діагностичні проби).

2

 

24.

Генералізований пародонтит. Роль функціональних і лабораторних методів діагностики.

2

 

25.

Діагностика та диференціальна діагностика генералізованого пародонтиту різних ступенів тяжкості.

2

 

26.

Пародонтоз. Клініка, діагностика, диференціальна діагностика.

2

 

27.

Підсумкове заняття

2

 

28.

Загальні принципи лікування хворих на генералізований пародонтит. Складання плану лікування.

2

 

29.

Терапевтичні місцеві втручання у хворих на генералізований пародонтит. Інструментарій, методика видалення зубних відкладень ручним (механічним) способом.

2

 

30.

Апаратний, хімічний та комбінований способи видалення зубних відкладень.

2

 

31.

Використання лікарських речовин для місцевої терапії, механізм дії, методи застосування.

2

 

32.

Групи лікарських речовин для місцевої терапії, виписування рецептів.

2

 

33.

Пародонтальні пов’язки. Види. Показання до застосування.

2

 

34.

Хірургічні місцеві втручання. Кюретаж. Показання. Методика. Види.

2

 

35.

Ортопедичні місцеві втручання. Усунення травматичної оклюзії.

2

 

36.

Сучасні методи шинування зубів.

2

 

37.

Загальна фармакотерапія пародонтиту. Ціль. Різновиди. Лікарські препарати, що використовуються для лікування хворих.

2

 

38.

Групи лікарських препаратів, що використовуються для загальної терапії пародонтиту та пародонтозу. Показання. Механізм дії. Виписування рецептів.

2

 

39.

Лікування пародонтозу. Методи усунення гіперестезії.

2

 

40.

Використання електропроцедур в комплексному лікуванні хвороб пародонта. Електрофорез, д’Арсонвалізація, діатермокоагуляція.

2

 

41.

Використання електропроцедур в комплексному лікуванні хвороб пародонта. Флюктуоризація, діадинамічні струми.
УВЧ терапія та ін.

2

 

42.

Застосування парафіну, озокериту, водних та грязевих процедур. Вакуумтерапія в лікуванні захворювань пародонту.

2

 

43.

Застосування інфрачервоного, ультрафіолетового, лазерного опромінення та біоптрону в комплексній терапії хвороб пародонта.

2

 

44.

Помилки та ускладнення в лікуванні хвороб пародонта.

2

 

45.

Підсумкове заняття.

2

 

46.

Профілактика захворювань тканин пародонта. Етіологічні та патогенетичні підходи до профілактики.

2

 

47.

Суспільні заходи профілактики захворювань пародонта.

2

 

48.

Індивідуальні заходи профілактики захворювань тканин пародонта.

2

 

49.

Роль засобів гігієни для профілактиці хвороб пародонта.

2

 

50.

Організація пародонтологічного кабінету (відділення), його оснащення та необхідні лікарські засоби.

2

 

51.

Диспансеризація хворих із захворюваннями тканин пародонта. Загальні принципи. Документація.

2

 

52.

Диспансеризація хворих із патологією пародонта. Оцінка ефективності диспансеризації.

2

 

53.

Підсумкове заняття.

2

 

54.-55.

Підсумковий контроль модуля 3.

Підведення практичних навичок.

4

 

 

Разом

110

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ 4 КУРСУ

1.      Класифікація захворювань тканин пародонта І.С. Мащенко.

2.      Внесок вітчизняних та зарубіжних вчених в вивчення питань етіології та патогенезу захворювань пародонту.

3.      Особливості перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з супутньою патологією.

4.      Ідіопатичні захворювання тканин пародонта.

5.      Способи ліквідації пародонтальних кишень та рецесії ясен.

6.      Хірургічні місцеві втручання. Гінгівотомія, гінгівоектомія. Показання. Методики. Види.

7.      Ортопедичні місцеві втручання. Вибіркове пришліфовування зубів. Тимчасове та постійне шинування. Показання. Методика проведення.

8.      Особливості лікування хворих із захворюваннями тканин пародонта на тлі  патології внутрішніх органів та систем.

9.      Алгоритми індивідуальної гігієни порожнини рота при різному стані тканин пародонта.

10.  Сучасні методи лікування захворювань пародонта. 


5 курс

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Модуль 4

з/п

Тема

К-сть

годин

1.

Анатомо-фізіологічні, гістологічні особливості слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Захисні фактори. Слина, її склад і фізіологічна роль.

2

2

Особливості обстеження хворих із захворюваннями СОПР. Первинні та вторинні елементи ураження.

2

3

Травматичні ураження слизової оболонки порожнини рота (механічна, хімічна, фізична, електрична травми). Променеві ураження. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

4

Первинні аутоінфекційні стоматити. Гострий катаральний стоматит. Гострий герпетичний стоматит. Гострий афтозний стоматит. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування.

2

5

Гострий виразковий стоматити. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

6

Грибкові ураження слизової оболонки порожнини рота. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

7

Підсумкове заняття №1. Написання академічної історії хвороби. Курація хворих.

5

8

Грип, інфекційний мононуклеоз, ящур. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці порожнини рота, діагностика, лікування та профілактика.

2

9

СНІД. Етіологія, патогенез. Прояви на слизовій оболонці порожнини рота, Діагностика

2

10.

Туберкульоз. Прояви на СОПР. Етіологія, патогенез. Класифікація. Діагностика.

 

2

11

Сифіліс.Гонорея. Етіологія, патогенез, клінічні прояви на слизовій оболонці порожнини рота, діагностика.

2

12

Підсумкове заняття №2. Етапний контроль написання академічної історії хвороби. Суб’єктивні методи обстеження.

2

13

Зміни слизової оболонки порожнини рота при хворобах травного каналу (виразкова хвороба, гастрити, ентерити, коліти, хронічний гепатит). Зміна кольору, набряк слизової оболонки порожнини рота. Обкладений язик. Зміни слизової оболонки порожнини рота при хворобах серцево-судинної системи (недостатність кровообігу, артеріальна гіпертензія). Трофічна виразка. Пухирно-судинний синдром.

2

14

Зміни СОПР при захворюваннях ендокринної системи (акромегалія, хвороба Іценко-Кушінга, цукровий діабет). Ксеростомія. Тактика лікаря-стоматолога.

2

15

 

Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях крові і кровотворних органів. Гострий лейкоз. Хронічний лейкоз.Агранулоцитоз. Тактика лікаря-стоматолога.

2

16

Зміни слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях крові і кровотворних органів. Анемії. Хвороба Вакеза. Хвороба Верльгофа. Тактика лікаря-стоматолога.

 

2

17

Зміни слизової оболонки порожнини рота при гіпо- та авітамінозах А, С, В та РР.  Тактика лікаря-стоматолога.

2

18

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоімунним компонентом. Акантолітична пухирчатка. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

 

4

19

Зміни слизової оболонки порожнини рота при дерматозах з аутоімунним компонентом. Червоний плескатий лишай. Етіологія, патогенез. Клініка, діагностика. Тактика лікаря-стоматолога.

2

20

Підсумкове заняття №3. Етапний контроль написання академічної історії хвороби. Клінічні, спеціальні клінічні та додаткові методи обстеження хворого.

2

21

Анафілактичний шок. Набряк Квінке. Причини виникнення, клінічні прояви, надання екстреної допомоги.

2

22

Алергічні медикаментозні стоматити. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

23

Багатоформна ексудативна еритема.Синдром Стівенса-Джонсона. Етіологія, патонегез, клінічні прояви, діагностика, лікування та профілактика.

4

24

Хронічний рецидивуючий афтозний стоматит. Синдром Бехчета. Патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

25

Зміни на слизовій оболонці порожнини рота при екзогенних інтоксикаціях. Ртутний, вісмутовий, свинцевий стоматит. Діагностика.

2

26

Підсумкове заняття №4.

2

27.

Глосити. Десквамативний та ромбоподібний глосит. Складчастий та волосатий язик. Неврогенні захворювання язика.  Клініка, діагностика, лікування та профілактика.

3

28.

Хейліти. Актинічний хейліт. Метеорологічний хейліт. Контактний алергічний хейліт. Хронічні тріщини губ Етіологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

4

29

Хейліти. Гландулярний, ексфоліативний хейліти. Етіологія, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

2

30

Екзематозний, атопічний хейліти. Етіологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

31

Передракові захворювання. Класифікація передраків слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Прогноз та профілактика передракових захворювань.

2

32

Облігатні передраки слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

2

33

Факультативні передраки слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та профілактика.

4

34

Стоматогенна хроніоінтоксикація. Етіологія, патогенез.

2

35

Клініка, діагностика, лікування та профілактика стоматогенної хроніоінтоксикації.

2

36.

Захист академічної історії хвороби. Підсумкове заняття №5.

4

37.

38

Підсумковий контроль модуля 4.

Підведення практичних навичок.

4

 

Разом

90

 

                              Тематичний план практичних занять

                                               модуль 5

 

з/п

Тема

 

К-сть годин

1.

Диференціальна діагностика некаріозних уражень твердих тканин зубів. Сучасні методи відбілювання та реставрації зубів з некаріозними ураженнями.

4

2.

Диференціальна діагностика карієсу зубів. Сучасні методи лікування та профілактики карієсу зубів. Фізичні фактори в діагностиці та лікуванні каріозних уражень зубів.

6

3.

Диференціальна діагностика пульпітів. Дистрофічні зміни в пульпі при загальних захворюваннях організму

4

4.

Диференціальна діагностика періодонтитів. Рентгендіагностика. Помилки та ускладнення в діагностиці пульпітів та періодонтитів.

4

5.

Сучасні технології лікування пупьпітів та періодонтитів. Фізичні фактори в лікуванні ускладненого карієса.

4

6.

Контроль засвоєння змістовного модуля

2

7.

Диференціальна діагностика катарального, гіпертрофічного, виразково-некротичного гінгівітів та локалізованого пародонтита. Лікування та профілактика.

4

8.

Диференціальна діагностика пародонтиту та пародонтозу. Сучасні методи лікування та профілактики. Використання фізичних факторів в діагностиці та лікуванні дистрофічно-запальних та дистрофічних хвороб пародонта.

6

9.

Диференційна діагностика травматичних ушкоджень слизової оболонки порожнини рота. Сучасні методи лікування та профілактики. Використання фізичних факторів в діагностиці та лікуванні травматичних уражень СОПР.

4

10.

Диференціальна діагностика первинних (аутоінфекційних) уражень слизової оболонки порожнини рота. Гострий герпетичний стоматит. Гострий афтозний стоматит. Гострий виразково-некротичний стоматит. Сучасні методи лікування та профілактики первинних стоматитів.

4

11.

Диференціальна діагностика проявів вірусних хвороб на слизовій оболонці порожнини рота. СНІД, грип, ящур, інфекційний мононуклеоз. Тактика лікаря-стоматолога.

4

12.

Диференціальна діагностика проявів  бактеріальних хвороб на слизовій оболонці порожнини рота. Дифтерія, туберкульоз, сифіліс, гонорея. Тактика лікаря-стоматолога.

4

13.

Диференціальна діагностика уражень слизової оболонки порожнини рота при захворюваннях травного каналу, серцево-судинної, ендокринної та нервових систем. Сучасні методи лікування та профілактики.

4

14.

Диференціальна діагностика проявів захворювань крові та органів кровотворення на слизовій оболонці порожнини рота. Лейкози, агранулоцитоз, анемії та тромбоцитопенічна пурпура.

4

15.

Диференціальна діагностика ускладнень лікарської терапії, що пов’язані з алергією, дисбактеріозом та інтоксикаціями. Тактика лікаря-стоматолога. Надання невідкладної допомоги.

4

16.

Диференціальна діагностика проявів на слизовій оболонці порожнини рота дерматозів з аутоімунним компонентом. Пузирчатка, червоний плескатий лишай. Клініка, діагностика, тактика лікаря-стоматолога.

4

17.

Диференціальна діагностика захворювань язика та губ. Сучасні методи лікування та профілактика.

4

18.

Диференціальна діагностика передракових станів слизової оболонки порожнини рота та червоної кайми губ. Облігатні та факультативні передраки. Сучасні методи лікування та профілактики

4

19.

Лабораторні методи діагностики основних стоматологічних захворювань. Методи забору матеріалу для цитологічного, бактеріологічного дослідження хворих.

2

20.

Надання невідкладної допомоги хворим  при гострих стоматологічних станах. Алгоритм дій.

4

21.

Надання першої допомоги хворим при  невідкладних станах (анафілактичний шок, непритомність, колапс, гіпертонічний криз, гостра серцева недостатність). Алгоритм дій.

2

22.

Аналіз кількісних та якісних показників роботи лікаря терапевта-стоматолога.

2

23.

Контроль засвоєння змістового модуля

2

24.

25.

Підсумковий контроль модуля 5.

Підсумки практичних навичок.

4

 

Разом


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ 5 КУРСУ

Модуль 4

1.             Сучасні методи лікування ВІЛ/СНІД

2.             Етіологія та патогенез туберкульозу

3.             Лікування гострого герпетичного стоматиту

4.             Лікування та діагностиа пухирчатки

5.             Багатоформна ексудативна еритема: клініка, діагностика

6.             Анатомо-фізіологічні особливості будови СОПР

7.             Неврогенні захворювання язика

8.             Факультативні передраки СОПР

9.             Облігатні передраки СОПР

10.         Хейліти, особливості лікування

 

Модуль 5

1.             Сучасні методи лікування каріозних зубів

2.             Некаріозні ураження зубів: етіологія, патогенез, клініка

3.             Лазеротерапія в парадонтології

4.             Хірургічні методи лікування в парадонтології

5.             Пародонтоз: клініка, діагностика, лікування

6.             Сучасні методи лікування періодонтиту

7.             Інфекційні захворювання СОПР

8.             ХРАС: клініка, діагностика, лікування

9.             Етика і деонтологія в клініці терапевтичної стоматології

10.         Невідкладні стани в терапевтичній стоматології