КОНТАКТИ

вул. Марка Вовчка, 2 
тел. (0372) 52-46-64 
e-mail:dentistry_ther@bsmu.edu.ua
Comments