________________________________________________________________________________________________________________

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра терапевтичної стоматології, створена в 2008 році, була однією з перших на стоматологічному факультеті Буковинського державного медичного університету. З 2008 по 2012 рік була об’єднана з кафедрою ортопедичної стоматології, яку очолював д.мед.н., професор Беліков О.Б. У джерел створення кафедри стоматологічного факультету стояли, у першу чергу, ректор університету професор Бойчук Т.М. і декан стоматологічного факультету д.мед.н., професор Білоокий В.В. Велика роль в організації та становленні кафедри терапевтичної стоматології належить завідувачу кафедри д.мед.н., професору Белікову О.Б. За ці х ашоблроки на кафедрі організована навчально – методична, наукова, лікувальна робота.

Першою базою кафедри були чотири навчальні кімнати у військовому госпіталі по вулиці Суворова, 2. З  2010 року головною базою кафедри є стоматологічний корпус по вул. Марка Вовчка, 2, де проводяться теоретичні та практичні заняття зі студентами 2,3,4,5 курсів, з іноземними студентами 2 і 3 курсу, лікарями – інтернами, проводяться передатестаційні цикли та курси тематичного удосконалення для лікарів – стоматологів. База кафедри нараховує шість  клінічних залів, у яких розміщується дев’ять стоматологічних установок та один з них облаштований під фантомний клас для студентів 2 курсу. 

У 2012-2015 роках кафедру очолював кандидат медичних наук Струк  В.І. З вересня 2015 року в.о. завідувача кафедри був призначений Батіг Віктор Маркиянович. У квітні 2017 року Вченою Радою університету Батіг В.М. був затверджений на посаді завідувача кафедри терапевтичної стоматології. 

За час існування кафедри захищено 5 кандидатських дисертацій, закінчили навчання 8 магістрантів, 8 клінічних ординаторів, з них - троє іноземців.  На даний момент на кафедрі навчаються  2 аспірантів, заплановані і виконуються відповідно до плану 6 кандидатських дисертацій та 1 докторська. На даний момент на кафедрі працюють 16 викладачів: 2 доцента, 14 асистентів, з них - 4 кандидати медичних наук. 

Співробітниками кафедри надруковано більше 100 наукових праць, отримано 15 патентів на винаходи. Співробітники кафедри регулярно беруть участь у роботі наукових, науково – практичних і методичних конференціях, з’їздах, є членами Асоціації стоматологів України й Асоціації лікарів – парадонтологів України. 

Колективом кафедри видано 5 навчально – методичних посібників: «Збірник тестових завдань терапевтичної та ортопедичної стоматології», «Систематизоване викладення змісту навчальної дисципліни «Терапевтична стоматологія» (Батіг В.М., Струк В.І.) , «Сучасні матеріали для обтурації кореневих каналів» (Митченок О.В., Батіг В.М., Козак Р.В.), «Вірусні ураження слизової оболонки порожнини рота» (Ішков М.О., Остафійчук М.О., Ватаманюк Н.В.), «Діагностичний процес у терапевтичній стоматології» (В.М. Батіг, О.В. Митченок, Ю.Х. Кільмухаметова, О.М. Токар, І.І. Абрамчук, А.С. Басіста, О.В. Іваніцька, Т.А. Глущенко), «Виразкові та виразково-некротичні ураження слизової оболонки ротової порожнини» (Батіг В.М., Ішков М.О., Митченок О.В., Табачнюк Н.В., Глущенко Т.А.).